หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Demo 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พัฒนาสู่ศตวรรณที่ 21 สพป.นศ.2 
        6 ธ.ค. 59 นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" 
       10 ธันวาคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ
ผู้บริหาร สพป.นศ.๒ ร่วมกิจกรรมมอบของพระราชทานฯ 
       10 ธค.2559 ว่าที่ ร.ท.สุเวศ กลับศรี และนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับท่านพันโทกมล ประจวบเหมาะ รอ
สพป.นศ.2 ต้อนรับบุคลากร จาก สพป.ตรัง เขต 2 
       8 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กว่า 200 รูป 
       นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ. 2 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ร

สพป.นศ.2 รับการประเมินเขตสุจริต 
            วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเ

สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบภัยน้ำท่วม 
       5 ธันวาคม 2559 นางพรรณี สกุณา , ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี, นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด อ

แถลงข่าว"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ " ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 
       30 พ.ย. 2559 นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

e-office ระบบระบบส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
 


e-office ระบบระบบส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (จาก สพป.นศ.2 ถึง โรงเรียนในสังกัด